Základní škola Zruč nad Sázavou

Škola, která nespí!!

PŘIHLÁŠENÍ

OBSAHOVÁ ČÁST STRÁNKY

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Základní škola Zruč nad Sázavou otevře ve školním roce 2020/2021 přípravnou třídu.
PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Třída bude otevřena při minimálním počtu 10 dětí, po schválení Středočeským krajským úřadem.

Dítě bude přijato na základě přihlášky podané zákonným zástupcem, jejíž nedílnou součástí je doporučující stanovisko školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy a schválený odklad k povinné školní docházce.

Přípravná třída je zřizována přednostně pro děti s odkladem školní docházky. Jejím úkolem je vyrovnat nerovnoměrný vývoj dítěte. Obsahem vzdělávání je prohlubování návyků sebeobsluhy a hygieny, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, utváření hrubé i jemné motoriky, cvičení soustředění a naslouchání, utváření základních matematických představ, orientace v čase a v prostoru, podpora hudebního a výtvarného projevu. Výuka v přípravné třídě je zaměřena na posilování těch nedostatků u konkrétních dětí, které byly příčinou jejich odkladu školní docházky.

Záměrem přípravné třídy je:

  • přistupovat individuálně ke každému dítěti, zaměřit výuku na odstraňování těch nedostatků, které byly příčinou odkladu školní docházky
  • připravit k bezproblémovému nástupu do 1. třídy děti:

se sociálním nebo jazykovým znevýhodněním; se sníženou koncentrací pozornosti; se sníženou koordinací pohybu; s vadou řeči, s grafomotorickými obtížemi, se zdravotním oslabením

Výuka probíhá dopoledne, děti mají možnost navštěvovat školní jídelnu a školní družinu (ŠD je v provozu každý den od 6.15 hodin do 16.15 hodin)

Přihlášení dítěte do přípravné třídy pro školní rok 2020/2021

  • Přípravná třída je určena přednostně dětem s odkladem školní docházky
  • Minimální počet dětí v přípravné třídě je 10, maximální počet je 15
  • Všechny děti musí projít zápisem (na naší škole 4. dubna 2020 pro školní rok 2020/2021)
  • U zápisu rodiče podají žádost o odklad školní docházky, v případě zájmu obdrží žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy, tu vyplněnou i s vyjádřením poradenského zařízení odevzdají co nejdříve vedení školy, nejpozději však do 30. 4. 2020.
  • Rodiče, kteří obdrží rozhodnutí o přijetí dítěte do přípravné třídy, budou pozváni na schůzku v červnu 2020, kde se dozví konkrétní informace o chodu přípravné třídy.

 

Informace vám poskytneme osobně v základní škole nebo telefonicky:

Mgr. Bc. Ivana Stará, ředitelka školy – tel.: 776 082 405

Mgr. Lucie Hemer, ZŘŠ, školní speciální pedagog – tel.: 608 108 410

 


Přidáno 1. 3. 2020, autor: Roman Starý

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

VSTUP Etřídnice
VSTUPY DO APLIKACÍ:

 

 

 

EduBase

 

 

Základní škola Zruč nad Sázavou - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz
 
KALENDÁŘ
loader Načítám...