Základní škola Zruč nad Sázavou

Škola, která nespí!!

PŘIHLÁŠENÍ

OBSAHOVÁ ČÁST STRÁNKY

Rozhovor s Ladislavou Kočvarovou

Ladislava Kočvarová podporuje talent v žácích a inspiruje učitele

Osobností programu Škola s hvězdičkou je Ladislava Kočvarová – mentorka, učitelka, trenérka florbalu, instruktorka alpinningu a snowboardingu. Je nedílnou součástí týmu specialistek, které nám pomáhají vytvořit kvalitní a modernější školu pro děti.  Inspiruje učitele, pomáhá jim hledat ty nejlepší cesty k tomu, jak v každém z dětí podpořit jejich talent, najít jejich silnou stránkou. Zručští žáci mají tak možnost být úspěšnější, a díky tomu i šťastnější. Myšlenka: „Nejkrásnější cesta životem je ta, ve které si vyšlapáváme vlastní stopy, a vyhýbáme se těm, které pro nás někdo jiný již připravil“ je její osobní poslání.

V programu Škola s hvězdičkou pracujete na pozici pedagogické konzultantky pro český jazyk a čtenářskou gramotnost.  Co vás přivedlo k tomu vydat se touto cestou?

Jako proškolený mentor jsem se stala členem České asociace mentorů ve vzdělávání, paní ředitelka Ivana Stará mě na webových stránkách asociace objevila, sama mě pak oslovila. Představila mi „svou“ zručskou školu jako školu s velkými ambicemi stát se v pozitivním smyslu moderní školou, která chce podporovat žáky na jejich studijní cestě a připravovat je opravdu do života. Nabídla mi pozici pedagogického konzultanta pro český jazyk a čtenářskou gramotnost. Vystudovala jsem český jazyk na pražské Pedagogické fakultě, ale z praxe zjišťuji, že jen tradiční formy a metody výuky v hodinách českého jazyka, a nejen tam, nestačí, i když je rozhodně nezatracuji. Je nutné používat například paměťové učení na vyjmenovaná slova, je ale neméně důležité se naučit slova používat, rozumět jim, obohacovat slovní zásobu v písemném i v mluveném projevu, umět argumentovat, myslet v přesných pojmech a věty formulovat na určité úrovni. K tomu je vhodné využívat moderních aktivizujících metod ve výuce, metod, které podporují čtenářskou gramotnost, bez které se žáci neobejdou ani v jiných vyučovacích předmětech, například ani při porozumění instrukcím k úkolu z matematiky. A k tomu, aby toto vše žáci zvládli, potřebují mít učitele, kteří je budou podporovat vhodnými formami a metodami výuky, učitele, kteří rozpoznají učební styly žáků a budou co nejlépe učit děti, aby mohly svůj potenciál učit se rozvíjet v maximální míře. Ale i učitelé se to musí učit. Pro ně jsem tu já, abychom společně hledali ty nejvhodnější cesty dalšího učení se novému přístupu k žákům, praktikovali a ověřovali nové formy a metody práce. Mým zájmem je dále to, aby učitelé uměli pracovat se zpětnou vazbou od žáků, s vlastní sebereflexí a autoevaluací, komunikovali mezi sebou, učili se také vzájemným sdílením příkladů dobré praxe, a tak směřovali k naplňování cíle dlouhodobého programu Škola s hvězdičkou.

Program Škola s hvězdičkou vytváří podmínky, které nejsou v základních školách běžné.  Myslíte si, že je správné podporovat tyto aktivity v českém školství?

Podmínky, které program vytváří, jsou opravdu výjimečné. Dosud jsem se s takovým zapáleným přístupem vedení školy, skupiny rodičů, realizačního týmu a hlavně osvícených zastupitelů a starosty města nesetkala. Myslím, že není jen správné tyto aktivity v českém školství podporovat, myslím, že je to zatím i jediný možný způsob (vzhledem k neustále se měnícím koncepcím a ministrům školství) jak kvalitu školství, byť na jedné škole, na regionální úrovni zvyšovat.

Jak se vám spolupracuje se zručskými učiteli? V čem jim pomáháte?

Chvíli trvalo, než se mi podařilo svým přístupem zručským učitelům ukázat, že tu jsem opravdu pro ně, že jsem ta osoba, která jim bude podporou, bude jim v dobrém smyslu fandit a věřit jim, že když se rozhodnou něco užitečného naučit, že to zvládnou a ocení to jak oni sami, tak i spokojené a vzdělané děti. Vstupuji  učitelům do hodin na pozorování, pak jim poskytuji popisnou zpětnou vazbu z hodiny, ve vzájemném rozhovoru rozebíráme, co se v hodině povedlo, co je třeba ještě zlepšit, na čem pracovat, rozebíráme jejich pedagogické kompetence a hledáme vždy další oblasti, na které je dobré se zaměřit. Dobrý učitel totiž musí umět přiznat, že neumí všechno, že je vždy prostor k tomu, aby se něco nového učil. Když tomu tak není, je jen krok k jeho vyhoření… A touto cestou škola ve Zruči jít určitě nechce.

Co byste ráda ve výuce českého jazyka na zručské základce změnila?

Ráda bych, aby zručští učitelé českého jazyka učili český jazyk rádi a dobře. Aby zručští žáci uměli používat svůj rodný jazyk na maximální možné úrovni kvality a učili se svou mateřštinu se zájmem. Aby se encyklopedické znalosti z teorie českého jazyka a výčet děl a autorů nestal jediným výstupem výuky češtiny na základní škole. Aby děti pracovaly s chutí a vědomím, že to, co se naučí, budou opravdu potřebovat v dalším studiu a v životě. Konkrétněji bych se ráda ještě zaměřila na výuku čtenářské gramotnosti, čtenářské dílny interpretaci a porozumění textu, efektivní výuku pravopisu, stylistiky, tvůrčího psaní, na komunikační výchovu, řečnictví, projektové vyučování apod. Vše ale potřebuje čas, jen poctivou prací na splnitelných úkolech se dá postupně stavět kvalitní výuka.

V programu spolupracujete s týmem specialistů. Je pro vás důležité vzájemně diskutovat, konzultovat?

V týmu s kvalitními specialisty je velmi užitečné spolupracovat. Musíme koordinovat naše postřehy, názory, působení, vyjasňovat si některé postoje, abychom dokázali opravdu podporovat učitele, byli tu pro ně a naše doporučení je nesvazovala a nezahlcovala. Sama od kolegů také čerpám inspiraci, vyjasňováním svých stanovisek někdy nacházíme pro nás nové náhledy na věc.

Co vás ve Zruči a na zručské základní škole zaujalo?

Tak nejdříve mě zaujal příjezd do Zruče. Cestou z dálnice jsem se opravdu kochala místní krásnou krajinou, ve městě mě přivítal pohled na zrekonstruovaný zámek, kde jsme měli tu čest setkat se osobně s panem starostou. Vstřícný postoj města k zručskému vzdělávání v místní škole je také obdivuhodný. Stejně tak nadšení a poctivá a náročná práce paní ředitelky, vedení školy a celého realizačního týmu, který udělal mnoho práce ještě předtím, než se program Škola s hvězdičkou vůbec spustil. Zručská škola je plná velmi šikovných a schopných učitelů, kteří odvádějí poctivě svoji práci a jsou otevření se učit i věci nové. Zručští žáci jsou zvídaví, snaživí, velmi živí, někteří s velkým potenciálem učit se, jiní s menším studijním nadáním, ale pro všechny je ve zdejší škole místo k tomu, aby se kvalitně vzdělávali. Byla jsem přítomna i na dvou schůzkách s rodiči žáků místní školy a ráda bych ocenila jejich vstřícný přístup a snahu podílet se na programu školy. Všem přeji, aby se nám společně v programu Škola s hvězdičkou dobře pracovalo…

Ivana Stará 

 

 


Přidáno 28. 11. 2015, autor: Roman Starý

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

VSTUP Etřídnice
VSTUPY DO APLIKACÍ:

 

 

 

EduBase

 

 

Základní škola Zruč nad Sázavou - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz
 
KALENDÁŘ
loader Načítám...