Základní škola Zruč nad Sázavou

Škola, která nespí!!

PŘIHLÁŠENÍ

OBSAHOVÁ ČÁST STRÁNKY

Škola s hvězdičkou - 2. setkání s rodiči

Odbornice na výuku češtiny a matematiky si otestovaly rodiče. Prospěli lépe než jejich děti?

Program Škola s hvězdičkou, který běží na I. Základní škole Zruč nad Sázavou oficiálně již od srpna, netřeba představovat. Jeho cílem je zlepšit komunikaci mezi školou a rodinou dětí, které ji navštěvují, a zároveň ve spolupráci s rodiči pracovat na zkvalitnění vzdělání žáků. Za tímto účelem se ve středu 14. října od 18 hodin uskutečnilo další setkání. Tentokrát se jej kromě rodičů, vedení školy a některých učitelů zúčastnily odbornice na češtinu, matematiku a speciální pedagogické obtíže dětí. Právě jejich nasazení ve výuce a jejich spolupráce s učiteli má vést k obměně a zpestření běžných hodin matematiky a češtiny.

Učitelé českého jazyka tak od poloviny září spolupracují s Ladislavou Kočvarovou. Její úkol přitom je mnohem složitější než pouze radit učitelům jak „vtlouci“ žákům do hlavy pravidla českého pravopisu. Učitelé stále více narážejí na problém, že žáci se neumí orientovat v textu, mnohdy čtou text, aniž by vnímali, co je jeho podstatou. Právě rozvoj čtenářské gramotnosti je jejím úkolem. Aby rodičům názorně ukázala, co ona čtenářská gramotnost vlastně obnáší, zadala rodičům i přítomným učitelům jednoduchý text. Na začátku si testovaní přečetli, že na test mají vymezené tři minuty, a byli nabádáni, aby nepřeskakovali jednotlivé úkoly, ale začali tím prvním. Celý test sestával z patnácti jednoduchých úkolů, v jejichž rámci měli testovaní počítat slova, zapsat na určité místo archu papíru své jméno, spočítat jednoduché početní příklady atd. Přesto byli někteří hotovi s řešením úkolů během pár vteřin. Proč? Vtip celého testu spočíval v tom, aby testovaný prováděl skutečně to, k čemu byl nabádán v úvodu a pečlivě si přečetl zadání. V prvním úkolu byli všichni nabádáni k tomu, aby si nejprve pečlivě přečetli všechny úkoly v testu. Ten, kdo tak učinil a nenechal se strhnout strachem z nesplnění úkolu v časovém limitu, narazil v samotném závěru textu na pokyn, aby splnil pouze jediný bod, a sice zapsal do rohu své jméno, a následně složil arch papíru na polovinu a zamával jím na Ladislavu Kočvarovou, aby viděla, kdo už má hotovo. Přesto se řada z přítomných pustila do vyplňování úkolů. Tento jednoduchý test poukázal na stereotypní chování, které v sobě máme zakořeněné všichni – nejen žáci, ale i my, dospělí.

Zábavné odhalování panujících souvislostí, nacházení různých způsobů řešení příkladů nebo třeba vyhledávání zákonitostí u matematických operací. Tento netradiční způsob výuky nyní aplikují ve svých hodinách zručští učitelé matematiky. Tyto nové „fígle“ jim poradila Vladimíra Čuhajová. Ta našla zázemí na zručné základní škole po mnohaleté praxi ve školství a také mnohaletému zkoumání způsobů výuky matematiky. „Dříve jsme byli navyklí, že učitel nám sdělil jeden způsob, jak vyřešit příklad a my, aniž bychom jej chápali, jsme toto pravidlo používali. Přitom způsobů jak dospět k řešení je v naprosté většině případů několik,“ sdělila Vladimíra Čuhajová přítomným. To demonstrovala na příkladu zahrnujícím jednoduché sčítání jednociferných čísel. Většina začala sčítat čísla popořadě zleva doprava, i když bylo mnohem jednodušší sečíst si nejprve čísla 3 a 7, která dala dohromady desítku, a následně přičíst zbylé čtyři číslovky. I když učitele matematiky čeká ještě dlouhá cesta a především spousta další práce, přesto si dle slov Čuhajové na nové metody snadno zvykli a už nyní je pravidelně uplatňují ve svých hodinách.

Posledním specialistou, který se přítomným rodičům představil, byla speciální pedagožka Lucie Hemer. Jak upozornila sama ředitelka školy Ivana Stará, dětí, u kterých byly odhaleny specifické vývojové poruchy v podobě dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie a dalších, neustále přibývá. Právě proto je působení speciální pedagožky na škole důležitým krokem kupředu. Lucie Hemer rodiče seznámila s účelem své práce a připravila je na svou případnou spolupráci s jejich dětmi. Zdůraznila také důležitost léčby řečových poruch, které je nutno podchytit již v raném věku, ideálně ještě před nástupem dítěte do školy. Zároveň připomněla, že nezřídka je dítě ve škole neúspěšné proto, že trpí například vrozenou poruchou sluchové percepce. I na takové žáky hodlá zaměřit svou pozornost a pomůže jim zvládat školu v menším stresu.

Rodiče tyto nové „pomocnice“ uvítali s radostí, protože si sami dobře uvědomují, že metody výuky, které sami tak dobře znali ze svých školních let, jsou vzhledem k požadavkům měnící se doby již pasé.

Blanka Olišarová

 


Přidáno 8. 11. 2015, autor: Roman Starý

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

VSTUP Etřídnice
VSTUPY DO APLIKACÍ:

 

 

 

EduBase

 

 

Základní škola Zruč nad Sázavou - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz
 
KALENDÁŘ
loader Načítám...