Základní škola Zruč nad Sázavou

Škola, která nespí!!

PŘIHLÁŠENÍ

OBSAHOVÁ ČÁST STRÁNKY

Stanovy

 1. Dětský parlament (dále jen DP) je politicky nezávislý a neziskový subjekt.
 2. DP funguje pod I. Základní školou ve Zruči nad Sázavou a pod městem Zruč nad Sázavou.
 3. DP se schází nejméně jednou za dva měsíce, pokud není stanoveno jinak.
 4. Koordinátoři DP jsou dva učitelé z I. ZŠ ve Zruči nad Sázavou. Koordinátoři mají hlas pouze poradní a nesmí zasahovat do hlasování DP.
 5. DP se skládá ze zástupců 2. - 9. ročníků. Počet členů závisí na počtu tříd v I. ZŠ ve Zruči nad Sázavou. Z každé třídy je volen vždy jeden zástupce. Pokud zvolený žák z jakéhokoliv důvodu nechce nebo nemůže zastupovat třídu v DP, pak proběhne nové hlasování.
 6. Členy DP tajným hlasováním volí spolužáci (pod dozorem vyučujícího) na začátku každého školního roku. Svoji funkci pak členové DP vykonávají v celém školním roce.
 7. Zvolení zástupci třídy a koordinátoři jsou povinni se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání DP. (V případě nutnosti se předem omluvit a sjednat za sebe náhradu.)
 8. Všichni členové DP, nehledě na funkci, mají navzájem zcela rovnoprávné postavení. Každý člen DP má právo navrhnout hlasování. K přijetí návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
 9. Povinností každého člena DP je informovat pravdivě spolužáky ze své kmenové třídy o každém jednání DP.
 10. Rozhodnutí DP jsou pro všechny žáky I. ZŠ ve Zruči nad Sázavou závazná.
 11. Člen DP může být odvolán z DP v těchto případech:
  • častá neomluvená neúčast na zasedání DP
  • nerespektování stanov DP
  • nemorální jednání
  • narušování práce DP
  • špatná reprezentace jména DP
 12. DP nesmí zasahovat do těch záležitostí, jejichž rozhodování a posuzování patří do pravomoci vedení školy nebo města.
 13. Vedení školy i města se po vzájemné dohodě zabývá přijatými návrhy a stanovisky DP. 

Přidáno 22. 7. 2015, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

VSTUP Etřídnice
VSTUPY DO APLIKACÍ:

 

 

 

EduBase

 

 

Základní škola Zruč nad Sázavou - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz
 
KALENDÁŘ
loader Načítám...