Základní škola Zruč nad Sázavou

Škola, která žije!

PŘIHLÁŠENÍ

OBSAHOVÁ ČÁST STRÁNKY

Vyhlášení voleb do školské rady

Na základě školského zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuji volby do školské rady Základní školy Zruč nad Sázavou z řad zákonných zástupců.
Vyhlášení voleb do školské rady

 

 

 

 

 

Volby se uskuteční v období září a říjen 2021, termíny budou upřesněny.

Co je školská rada?

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků,  pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, tedy v našem případě Rada města Zruč nad Sázavou, která zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Na základně rozhodnutí RMě Zruč nad Sázavou má školská rada šest členů. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Úkolem ředitele školy je zajistit v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady. Funkční období členů školské rady jsou tři roky a jednání se uskuteční minimálně dvakrát ročně.

Školská rada bude volena na období 2021 - 2024.

Jaké jsou úkoly školské rady? 

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,                                                                                                       
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,                                                                          
  3. schvaluje školní řád a navrhuje  jeho změny,
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních školách,
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Ve Zruči nad Sázavou, 31. 8. 2021

Mgr. Bc. Ivana Stará, ředitelka školy

 

 

Vážení rodiče,

na základě vyhlášení voleb do školské rady Základní školy Zruč nad Sázavou vás žádám o zvážení kandidovat za zákonné zástupce nezletilých žáků školské rady. Máte-li zájem pracovat ve školské radě Základní školy Zruč nad Sázavou, žádám vás o vyplnění přiloženého dotazníku nejpozději do 15. 9. 2021.

Odkaz zde:   https://forms.gle/ox44U82QjJRmPh7s8

Ivana Stará, ředitelka školy


Přidáno 31. 8. 2021, autor: Roman Starý

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

VSTUP Etřídnice
VSTUPY DO APLIKACÍ:

 

 

 

EduBase

 

 

Základní škola Zruč nad Sázavou - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz
 
KALENDÁŘ
loader Načítám...